DEMOS kritinės minties institutas įkurtas 2008 metais. Tai Naujosios Kairės 95 judėjimo pagrindu įsteigtas smegenų centras (think-tank), darantis tyrimus ir užsiimantis šviečiamąja veikla ir knygų leidyba.

DEMOS Tikslas

Išsakyti kairiąją poziciją formuojant Lietuvos socialinę ir ekonominę politiką – instituto ekspertai turi daug praktinės ir teorinės patirties. Institutas savo veiklos tikslus apibrėžia kaip visuomenės pilietinį švietimą bei jos narių sąmoningumo ugdymą, tikintis aktyvesnio kiekvieno iš mūsų dalyvavimo kuriant bendro gyvenimo projektą.

 

DEMOS Prioritetas

Gilinti darbo judėjimo tarptautiniu mastu ekspertizę, stiprinti ir įtvirtinti profsąjunginės veiklos reikšmę Lietuvoje. Dėl to DEMOS skatina aktyvių ir progresyvių darbuotojų susivienijimų kūrimąsi, rengia mokymus jų nariams.

Leidyba

DEMOS leidžia knygas, organizuoja seminarus ir konferencijas, tačiau akademiniame vakuume neužsidaro. Kritinės minties institutas rengia viešas diskusijas opiomis socialinėmis ir politinėmis temomis. DEMOS veikla skatina viešosios erdvės, demokratinės kultūros ir pilietinės visuomenės stiprėjimą.

 

DEMOS Paskirtis 

Instituto ekspertai turi išskirtinės kompetencijos socialinių mokslų srityje. Jie yra politikos mokslų, sociologijos, viešųjų ryšių ekspertai, žurnalistai ir vieši komentatoriai.

Siekiant šių tikslų DEMOS nariai įkūrė leidyklą, kurios strateginis siekis yra leisti socialiai progresyvias knygas politinės filosofijos, demokratijos teorijos, žmogaus teisių, psichoanalizės, lyčių lygybės, išsilaisvinimo teologijos ir kitomis temomis.