DEMOS leidžia knygas, organizuoja seminarus ir konferencijas, tačiau akademiniame vakume neužsidaro. Kritinės minties institutas rengia viešas diskusijas opiomis socialinėmis ir politinėmis temomis.

DEMOS veikla skatina viešosios erdvės, demokratinės kultūros ir pilietinės visuomenės stiprėjimą.
Instituto ekspertai turi išskirtinės kompetencijos socialinių mokslų srityje. Jie yra politikos mokslų, sociologijos, viešųjų ryšių ekspertai, žurnalistai ir vieši komentatoriai.

Siekiant šių tikslų DEMOS nariai įkūrė leidyklą, kurios strateginis siekis yra leisti socialiai progresyvias knygas politinės filosofijos, demokratijos teorijos, žmogaus teisių, psichoanalizės, lyčių lygybės, išsilaisvinimo teologijos ir kitomis temomis.

Paskaitos - diskusijos su pasaulinėmis garsenybėmis

Slavoj Žižek 2011 sausio 14 d. Knygos „Smurtas“ pristatymas ir virtuali diskusija su autorium Šiuolaikinio meno centre.

Terry Eagleton 2012 m. Lapkričio 30 d. Vieša paskaita „Kodėl Marxas yra svarbus kairei?“ ir diskusija Kino teatre „Pasaka“.

Joel Bakan 2013 m. kovo 23 d. Vieša paskaita ir filmas „Gera korporacija, bloga korporacija“ Kino teatre „Pasaka“.

Paul Mason 2019 m. lapkričio 8 d. Knygos „Postkapitalizmas“ pristatymas ir autoriaus vieša paskaita Nacionalinėje dailės galerijoje.

Konferencijos/seminarai

2007 m. Konferencija Naujosios Kairės juodraštis – pirmoji Lietuvoje kairiųjų konferencija

2008 m. Demos, kartu su Norvegijos nevyriausybine organizacija Manifest, suorganizavo tarptautinę viešą konferenciją Lietuvoje  „Naujosios kairės atgimimas: Demokratija, ekonominė plėtra ir darbo judėjimas“, kurioje buvo analizuojama profesinių sąjungų plėtros galimybės ne tik Lietuvoje, bet ir Norvegijoje bei Švedijoje, o taip pat semtasi patirties iš Skandinavijos profesinių sąjungų bei gildijų veiklos.

2009 m. Lietuva Multitude – politinės filosofijos projektas

2010 m. metinė Naujosios Kairės konferencija

2011 m. spalio 8-9 d. tarptautinė konferencija „Nacionalizmas, globalizacija ir kairės ateitis“

2012 m. tarptautinis kolokviumas su profsąjungų aktyvistais iš įvairių Skandinavijos šalių

2012 m. rugpjūčio 18 d. metinė Naujosios kairės konferencija „Komunizmas, utopija ir emancipacinė politika“

2013 m. 6-oji metinė tarptautinė Naujosios Kairės konferencija Nidoje

2013 m. YOU ACT – jaunimo demokratijos mokykla

2014 m. DEMOS ekonomikos mokykla Nidoje

2014 m. Tarptautinis marksizmo kolokviumas Vilniaus universitete

2014 m. A. Bielskio knygos „Nešventas sakramentas“ pristatymas ir dalininko A. Bareikio paroda Kultūros ministerijoje

2015 m. Tarptautinė konferencija Nidoje „Naujosios nacionalizmo bangos Centrinėje ir Rytų Europoje po Maidano: iššūkiai ir reakcijos“

2015 m. DEMOS ekonomikos mokykla Vilniuje

2016 m. gruodžio 7-8 d. Tarptautinė konferencija „(Rytų) Europos Kairė tarp Orbano ir Trumpo“

2017 m. gruodžio 13 d. tarptautinis kolokviumas, skirtas K. Marxo „Kapitalo I“ 150-osioms leidimo metinėms.

2018 m. Tarptautinis kolokviumas Nidoje „Thomas Mannas ir Kritinė teorija“

2019 m. Tarptautinė 3 dienų konferencija, skirta Feminizmui Rytų Europoje ir Rosos Luxemburg mirties 100-osioms metinėms. Konferencija vyko Kaune ir Vilniuje.

2020 m. COVID-19 pandemija

Naujosios Kairės auditorijos

2020 m. temos: Istorinis materializmas, politika pandemijos situacijoje, klimato krizė (pranešėjai A. Bielskis, E. Mardosas, J. Bielskienė, A. Davidavičius,

Knygos Rosa Luxemburg „Socialdemokratijos krizė“ pristatymas

2019 m. Paul Masono knygos „Postkapitalizmas“ pristatymas Nacionalinėje dailės galerijoje, dalyvaujant ir pačiam knygos autoriui Paul Masonui.

2018 m. DEMOS leistų knygų pristatymai Lietuvos regionuose

Brechto teatras, pristatymas ir diskusija su Vienos brechtiškojo teatro režisiere Eva Brenner Jaunimo teatre.

2017 m. temos: tarptautinė prekybos sutartis (pranešėjai V. Andriukaitis

2016 m. temos: Arabų pavasaris, mokytojų streikai, literatūros įtaka politikai, išsilaisvinimo politika ir religija, darbo sąlygos šiandien ir ateityje, solidarumas, koalicinė politika, kairioji muzika, gyvenimo prasmė, J. Corbyn era  (pranešėjai E. Račius, A. Navickas, D. Staponkutė, S. Kandratavičius, T. Leončikas, J. Bielskienė. Š. Liekis. K. Vyšniauskas, T. Šileika, P. Blackledge)

2015 m. temos: Raudonoji Roza, menas, filosofija ir politika, knygos „Kūrybiškumo galia“ pristatymas, Darbo kodeksas ir socialinis teisingumas, Graikijos Syrizos pergalė, Europa be sienų (pranešėjai L. Kreivytė, T. Sodeika, A. Bielskis, A. Pažėraitė, A. Davidavičius, S. Trilupaitytė, R. Lazutka,. A. Sysas, V. Andriukaitis)

2014 m. temos: moralinis aklumas, menas ir kapitalizmas, kiek kairės yra socialdemokratų partijoje, gyvūnų teisės, psichoanalizė (pranešėjai: L. Donskis, Gediminas ir Nomeda Urbonai, V. Laučius G. Kirkilas, D. Martinelli, J. Nogli, A. Bielskis, A. Pažėraitė, A. Davidavičius, L. Eriksonas)

2013 m. temos: revoliucija prasideda, religija ir smurtas, kairė ir LGBTQ, kairės alternatyvos Europoje, kairė po rinkimų Vokietijoje, žmogaus teisės, viešos erdvės ir socialiniai judėjimai, profesinės sąjungos ir mitai, ekonominė demokratija, klasės ir socialiniai identitetai, ką reiškia „Lietuva lietuviams“, patyčių kultūra, kalėjimų vyriškumas (pranešėjai A. Bielskis, A. Pažėraitė. T. Tomilinas, A. Rudomanskis, L. Blaha, A. Hunko, K. Knight, J. Bonder, R. Tamošauskas, U. Brand, L. Eriksonas, A. Demirovič, K. Klimka, A. Tereškinas)

2012 m. temos: ar marksizmas svarbus kairei, subjektyvi gerovė, žiniasklaidos cenzūra, demokratija kapitalizme, politika kaip terapija , radikali filosofija, grafinis dizainas kairėje, marksizmas ir krikščionybė, demokratija vs elitai, nelygybė ir skurdas ES, liberalizmas ir kairė Europoje, Gerovės valstybė, istoriografija, socioekonominės formacijos (pranešėjai V. Laurėnas, T. Mueller, D. Donauskaitė, T. Leončikas, J. Bielskienė, A. Davidavičius, N. Vasiliauskaitė, A. Smalinskas, V. Fiokla Kiure, A. Bielskis, M. Karlsson, G. Zimmer, L. Donskis, A. Wahl, Š. Liekis, G. Mažeikis)

2011 m. temos: miesto kultūra krizės metais, socialinė politika ideologijose, socialinių paslaugų privatizacija, lingvistika ir nacionalizmas, pilietinis nepaklusnumas, žmogaus išlaisvinimas ir teologija, ideologija ir tikėjimas (pranešėjai S. Trilupaitytė, A. Maldeikienė, R. Lazutka, R. Mikulskas, T. Tomilinas, A. Bielskis, H. Žukauskas

Filmų peržiūros bendradarbiaujant su kino centru „Skalvija“

2020 m. „Ludodrama apie Walter Benjaminą“, Festivalyje „Kreivės“ „Queer istorija, atminties politika ir aktyvizmas“

2019 m. Fimai „Badiou“, „Demokratija“ ir Pere Portabellos „Bendra ataskaita IIL Europos pagrobimas“ (Kaune).

2018 m. Filmai Pere Portabellos „Bendra ataskaita IIL Europos pagrobimas“ ir „Jaunasis Marxas“.

Projektai/tyrimai/politinės analizės

2009 m. Lietuvos darbininkų/profsąjungiečių vertybinių nuostatų tyrimas

2009 – palaikymo kampanija „Švyturio“ profsąjungos streikui

2011 m. Vergų turgus Daukanto aikštėje

2013 m. YOU-ACT – jaunimo demokratijos mokykla

2014 m. – Profsąjungų universitetas

Švietimo politika: pasiūlytas Green Paperis Švietimo politikos reformai

Pasiūlyta Saugaus eismo Green Paperis VIZIJA NULIS

2013 m. Da Vinci projektas- Europinė mainų programa pilietinio aktyvizmo skatinimui

Marksistų skaitymai

2018 m. K. Marx Kapitalas I tomas

2017 m. K. Marx Kapitalas I tomas

2014 m. Marxo skaitymai su profsąjungiečiais Priekulėje

2013 m. Marx „Feurbacho tezės“, Marx „samdomas darbas“, Marx „Politinės ekonomikos kritika“, Marx „Kapitalas II“, Engelsas „Socializmas“, K. Kautsky „Etika ir materialistinis…“, R. Luxemburg „Kapitalo akumuliacija“, Gramsci „Kalėjimo užrašai“, W. Benjamin „Nušvitimai“, Adorno ir Horkheimer „Apšvietos dialektika“, R. Luxemburg „Kapitalo akumuliacija“, Engelso socializmas.

2012 m. T. Eagleton, D. Harvey, D. Cohen, L. Althusser, E. P. Thompson, G. Lucas, K. Marx