Apie žurnalą

Puslapis redaguojamas

Vyr. redaktorius: Jokūbas Sąlyga

Vykdomosios redaktorės: Viktorija Kolbešnikova ir Sigita Mykolaitytė

Kalbos redaktorius: Tomas Marcinkevičius

Dizainerė: Laura Kreičmonytė

Maketuotoja: Skaistė Ašmenavičiūtė

Žurnalo redakcinė kolegija:

Agnė Bagdžiūnaitė, Andrius Bielskis, Jolanta Bielskienė, Severija Bielskytė, Algirdas Davidavičius, Viktorija Kolbešnikova, Denisas Kolomyckis, Nojus Kristė, Jorūnė Linkevičiūtė, Martynas Norbutas, Aušra Pažėraitė, Kasparas Pocius, Jokūbas Sąlyga, Tomas Šileika. Jurgis Valiukevičius, Vuk Vukotič, Henrikas Žukauskas, Gilija Žukauskienė.

„Lūžis“ yra kultūros ir politikos žurnalas analizuojantis Lietuvos ir pasaulio įvykius ir procesus, kultūrines ir politines tendencijas. Vienas iš žurnalo tikslų yra pateikti esamų socialinių, politinių, ekonominių institucijų, kultūrinių praktikų ir dominuojančių ideologinių nuostatų kritiką suprantamai ir prieinamai mąstančiai visuomenei. Žurnale vyraujantis tekstų žanras yra kritinė eseistika, taip pat kultūrinių ir politinių įvykių apžvalgos, knygų ir meno renginių recenzijos.

„Lūžis“ yra recenzuojamas žurnalas. Žurnalo redakcija puoselėja analitiškumą, kritišką ir argumentuotą (o ne ad hominem) diskusiją, siekiant suprasti ir analizuoti nūdienos kultūrines, politines, socialines ir ekonomines mūsų tikrovės tendencijas. Redakcija pasilieka teisę nepriimti, trumpinti, redaguoti atsiųstus tekstus. Daugiau informacijos apie reikalavimus publikacijoms, rasite čia (puslapis kuriamas). 

Žurnalo rubrikos: Teorija ir praktika (redaktorius: Andrius Bielskis), Tarptautinė politika (Jolanta Bielskienė, Jokūbas Sąlyga), Menas ir kultūra (Gilija Žukauskienė, Denisas Kolomyckis), Ekologija (Martynas Norbutas), Ekonomika ir demokratija (Jokūbas Sąlyga, Kasparas Pocius, Andrius Bielskis, Severia Belielskytė, Algis Davidavičius), Feminizmas ir lyčių politika (Viktorija Kolbešnikova, Agnė Bagdžiūnaitė), Profsąjungų rubrika (Jurgis Valiukevičius ir Vuk Vukotič), Teologija ir politika (Henrikas Žukauskas, Aušra Pažėraitė), Žiniasklaida ir ideologija (Nojus Kristė), Homo-postsovieticus (Jorūnė Linkevičiūtė), Recenzijos ir apžvalgos (Jolanta Bielskienė)