KVIETIMAS RAŠYTI DEVINTAM „LŪŽIO“ NUMERIUI!

Tekstus siųskite iki 2024 m. balandžio 30 d.

„Lūžis“ yra kultūros ir politikos žurnalas analizuojantis Lietuvos ir pasaulio įvykius ir procesus, kultūrines ir politines tendencijas. Vienas iš žurnalo tikslų yra pateikti esamų socialinių, politinių, ekonominių institucijų, kultūrinių praktikų ir dominuojančių ideologinių nuostatų kritiką suprantamai ir prieinamai mąstančiai visuomenei. „Lūžio“ vyraujantis tekstų žanras yra kritinė eseistika, taip pat kultūrinių ir politinių įvykių apžvalgos, knygų ir meno renginių recenzijos. Žurnalas yra leidžiamas du kartus per metus.

Informacija autoriams: Žurnalo redakcija puoselėja analitiškumą, kritišką ir argumentuotą (o ne ad hominem) diskusiją, siekiant suprasti ir analizuoti nūdienos kultūrines, politines, socialines ir ekonomines mūsų tikrovės tendencijas. Redakcija pasilieka teisę nepriimti, trumpinti, redaguoti atsiųstus tekstus.

Citavimo ir referavimo sistema: „Lūžis“ yra recenzuojamas žurnalas. Visgi, redakcija orientuojasi į gyvą eseistiką, o ne į sausą akademizmą, todėl siūlome vengti gausių šaltinių citavimo. Jei referuojama į klasikinius veikalus ir tuomet, kai mintis yra perfrazuojama ir nereikalauja nurodyti į tikslius šaltinio puslapius, kviečiame nuorodą rašyti pačiame tekste (pvz.: Anot Karlo Marxo,…; ARBA Davidas Graeber veikale Bullshit Jobs teigia, kad…; ARBA Kaip teigė britų istorikas E. P. Thompsonas Anglų darbininkų klasės sukūrime, … ). Jei reikia nurodyti puslapius arba kai cituojama, būtina vadovautis Oxfordo citavimo ir referavimo sistema, t. y. pateikti pilnas nuorodas išnašose (angl. footnote) tokia tvarka:

Vardas Pavardė, leidimo metai. Knygos pavadinimas (knygų pavadinimai turi būti rašomi kursyvu tiek tekste, tiek ir išnašoje). Miestas: Leidyklos pavadinimas, puslapio numeris. Pvz., David Grabaer, 2015. Debt: The First 5000 Years. New York: Melville House, 81 psl.

Jei šaltinis straipsnis:

Autoriaus Vardas, Pavardė, Publikavimo data/metai. „Straipsnio pavadinimas“ (kabutėse), Leidinio pavadinimas (kursyvu), Leidinio numeris (jei tai periodinis leidinys), puslapio numeris. Pvz., Erik Albeak, 2004. „Viešosios politikos analizė“, Politologija, Nr. 36, psl. 40-58.

Jei šaltinis straipsnis internetinėje laikmenoje/leidiny:

Autoriaus Vardas, Pavardė. „Straipsnio pavadinimas“ (kabutėse), Leidinio pavadinimas (kursyvu), žiūrėjimo data. Pvz., Marijus Gailius. „Lukiškių dykuma“, 15min, žiūrėta: 2020 rugsėjo 7d. (internetinio adreso/hyperlinko nepateikti!). Jei autoriaus nėra, tuomet „Straipsnio pavadinimas“ (kabutėse), Leidinio pavadinimas (kursyvu), žiūrėjimo data.

Bibliografijos straipsnio gale pateikti nereikia (visa naudotų šaltinių metrika pateikiama išnašose žurnalo paraštėje). Jei turite kokių nuotraukų, prašau, siųskite kartu su savo tekstais. Taip pat teksto pabaigoje pateikite trumpą aprašymą apie save, kaip autorių.

Lūžio rubrikos (tematikos) ir jų redaktoriai:

Teorija ir praktika (Kasparas Pocius, Andrius Bielskis), Tarptautinė politika (Kasparas Pocius, Jolanta Bielskienė), Teatras ir visuomenė (Sigita Ivaškaitė, Yana Ross), Menas ir kultūra (Gilija Žukauskienė, Denisas Kolomyckis), Ekologija (Martynas Norbutas, Henrikas Žukauskas), Ekonomika ir demokratija (Jokūbas Sąlyga, Andrius Bielskis), Feminizmas ir lyčių politika (Audrė Gruodytė, Laima Vaigė), Profsąjungų rubrika (Inga Ruginienė, Vuk Vukotič), Teologija ir politika (Henrikas Žukauskas, Andrius Bielskis), Žiniasklaida ir ideologija (Nojus Kristė), Homo-postsovieticus (Jorūnė Linkevičiūtė), Recenzijos ir apžvalgos (Jolanta Bielskienė)

Devintam „Lūžio“ numeriui tekstus siųskite į andrius.bielskis@mruni.eu ir zurnalasluzis@gmail.com iki 2024 balandžio 30 d. Tekstų apimtis: apie 2000 žodžių. Siųsdami, prašome, parašykite, kokiai rubrikai skirtas Jūsų tekstas.