FEMINIZMAS IR LYČIŲ POLITIKA

Maria Dexborg: Moterų kova – visų kova!

Pernai vykusiuose Švedijos parlamento rinkimuose daugumą laimėjo ir vyriausybę suformavo „mėlynai rudos“ dešiniosios partijos. Man, mano šeimai ir kitoms mažumoms tai reiškia gyvenimą šalyje, kurią valdo žmonės, nesuteikiantys mums tokių pačių teisių ir gyvenimo sąlygų kaip daugumai. Tai man kelia tiek baimę, tiek pyktį.

Naujoji reakcinga Švedijos vyriausybė sukurpė „Tidės sutartį“ (Tidöavtalet) – vieną rasistiškiausių šiuolaikinės Švedijos dokumentų, pagrįstą nehumaniškomis nuostatomis. „Tidės sutartis“, kurią 2022 m. spalio 14 d. pristatė Nuosaikiųjų, Krikščionių demokratų, Liberalų ir Švedijos demokratų partijos, smogia silpniausiems mūsų visuomenės nariams, priešinasi tvariai aplinkai ir ateičiai, pažeidžia žmogaus teises, kriminalizuoja ir dehumanizuoja nebaltųjų kūnus.

 

Kas ta „Tidės sutartis“?

Tidės sutartis nustato Konservatorių, Krikščionių demokratų, Liberalų ir Švedijos demokratų partijų bendradarbiavimo sąlygas. Ja taip pat siekiama sudaryti galimybes geram partijų bendradarbiavimui tiek ilguoju, tiek trumpuoju laikotarpiu. Partijos nori pasiekti didelių pokyčių, tad sutartyje numatyta daug tarpinių etapų, kurių rezultatus jau greitai bus galima pateikti visuomenei.

Kadangi Švedijos demokratų vyriausybėje nėra, Tidės sutartis itin svarbi būtent šiai partijai. Švedijos demokratai joje vadinami „partija-bendradarbe“. Be to, Švedijos demokratai akivaizdžiai turėjo įtakos Tidės sutarčiai, nes didelė jos dalis suformuluota pagal jų politikos gaires. Pastarosios, kaip ir kitų nacionalistinių partijų, skatina nelygybę, iš kurios daugiausiai naudos gauna turtingiausieji, daugiausiai baltieji vyrai, o tuo tarpu platėja socialinė atskirtis ir gausėja skurstančiųjų.

Kartu su Tidės sutartimi buvo pristatyta nemažai naujų draudimų ir apribojimų: nacionalinės socialinės intervencijos pajėgos, gyventojų surašymas, „lankymo zonos“, imigracijos mažinimas, griežtesnė vidaus sienų kontrolė, remigracijos centrai, „pačių pabėgėlių indėlis“, leidimų nuolat gyventi Švedijoje panaikinimas, pakartotinės bausmės už tą patį nusižengimą, daugiau stebėjimo kamerų, kalėjimų sistemos plėtra, kalėjimų nuoma užsienyje, draudimas elgetauti visoje šalyje, sugriežtintos deportacijos už nusikaltimus ir blogą elgesį taisyklės, privalomos ataskaitos socialiniams darbuotojams – ir dar gausybė kitų. Šios diskriminacinės ir neretai rasistinės priemonės pristatytos po bendra antrašte „Paradigminė Švedijos prieglobsčio politikos kaita“.

 

Nelygybė – vakar, šiandien ir rytoj

Faktas – Švedijos vyriausybė nėra istoriškai sąmoninga ir nenori prisiimti atsakomybės už rasistinį Švedijos istorinį palikimą bei dirbti, kad užkirstų kelią priespaudai. Vietoj to ji pasirinko bendradarbiauti su dešiniąja Švedijos demokratų partija ir suteikė jiems daugiau erdvės galiai auginti.

Rasizmo normalizavimas Švedijos politinėje erdvėje vyksta jau kelerius metus. Bauginanti realybė – tradicinės partijos prisitaikė prie rasistinės Švedijos demokratų retorikos!

Mes, mažumos, gyvenome nelygybėje dar iki Tidės sutarties, o po jos mūsų gyvenimo sąlygos dar pablogės! Politinė administracija siekia rasti atpirkimo ožių! Jie vykdo politiką, pagrįstą manipuliacija ir pataikavimu liaudies baimėmis.

Dešiniosios partijos tvirtina, kad siekia saugesnės visuomenės! Tačiau apie kieno saugumą jos kalba? Ne apie mano, ne apie prieglobsčio prašytojų ar translyčių asmenų. Priešingai, šiandieninėje Švedijoje priklausyti mažumai reiškia jaustis nesaugiai. Mes neturime privilegijos jaustis saugios! Tidės sutartis skelbia, kad Švedija turi imtis priemonių saugumui užtikrinti. Tačiau iš tikrųjų šios priemonės reiškia galios prieš mažumas įgijimą. Mūsų gyvenimų ir kūnų dehumanizavimas – tai mūsų tildymas ir gąsdinimas, jei abejojame valdžia ir nukrypstame nuo normos. Turime bijoti, kad būsime deportuotos, suskirstytos pagal rasę ir prarasime pajamas.

Moterims ir mažumoms nelygybė turi ypač daug pasekmių visam gyvenimui. Tyrimai rodo, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose su nebaltais vaikais elgiamasi kitaip, nei su baltaisiais, atsižvelgiant į jų klasę, lytį, kilmę ir socialinę padėtį, o tai atsiliepia jų savigarbai, sveikatai ir akademiniams pasiekimams.

Tyrimai taip pat rodo, kad Švedijoje klasė, lytis, lytinė tapatybė, kilmė, socialinė padėtis ir kiti kintamieji vaidina svarbų vaidmenį galimybėms gauti tinkamą sveikatos priežiūrą, įskaitant ir paslaugas, kurių reikia motinoms ir translyčiams asmenims.

Pastaraisiais metais Švedijos Kairiųjų partija dalyvavo rengiant mokslinių tyrimų ataskaitas, rodančias, kad nebaltų moterų iš darbininkų klasės ir mažumų grupių padėtis Švedijos darbo rinkoje yra prasta, o tai de facto atsiliepia jų sveikatai. Faktas – dabartinė Švedijos pensijų sistema nėra pritaikyta darbininkų klasės ir mažumų moterims. Šiuo metu didelę skurstančių pensininkų dalį sudaro būtent moterys – dažnai po ilgų sunkaus, alinančio darbo metų!

Tidės sutartis neprisidės prie teigiamų pokyčių šiose srityse. Ją smarkiai kritikuoja visi, kas tik netingi. Profsąjungos įspėja dėl jos poveikio socialiniams darbuotojams, pilietinės visuomenės organizacijos perspėja dėl rasistinio turinio, kuriame pagal kilmę ir pilietybę į atskiras lentynėles skirstomi vieni vaikai ir kiti vaikai, vieni žmonės ir kiti žmonės. Žvelgdamos iš intersekcionalaus žiūros taško, matome, kad Tidės sutarties nulemta naujoji Švedijos politika blogins mažumų, ypač – pabėgėlių statusą turinčių moterų gyvenimus.

 

Pripažinimas ir solidarumas – įrankiai patriarchato galiai įveikti

Istoriškai moterų kovą visame pasaulyje labiausiai į priekį vedė moterys ir mažumos. Ši kova išlieka svarbi, mažais žingsniais iškovota nemažai teigiamų pokyčių. Tačiau svarbu pažymėti, kad moterų kova Švedijoje daugiausiai galimybių ginti savo teises suteikė baltoms, pasiturinčioms ir heteroseksualioms moterims.

Feminizmui tebegresia pavojus, nes gyvename pasaulyje, kurį, deja, vis dar valdo patriarchatas ir kapitalizmas. Skirtingos priespaudos formos ir konkuruoja tarpusavyje, ir papildo viena kitą. Įvairios mažumų grupės ir toliau engiamos šalyse, kuriose į valdžią ateina kraštutiniai dešinieji. Kova už viso pasaulio moterų ir mažumų teises dabar svarbi kaip niekada. Pripažinimas ir solidarumas – du žodžiai, kuriuos turime prisiminti, kovodamos už visų žmonių lygybę.

Turint omenyje dabartines grėsmes, kurias Švedijoje kelia dešiniųjų vyriausybė ir Tidės sutartis, labai svarbu, kad baltos feministės pripažintų surasintų moterų ir kitų mažumų grupių pažeidžiamumą susidūrus su įvairiomis priespaudos formomis, ir imtųsi solidarumo pagal savo galimybes. Tikros moterų kovos dvasios įkvėpta tikiuosi, kad mes visos kartu, kiekvieną metų dieną kovosime už lygybę ir lygias teises visiems! Nes moterų kova – visų kova!

Maria Dexborg yra Švedijos Kairiųjų partijos (Vänsterpartiet) Malmės skyriaus lyderė.

Tekstą iš anglų kalbos vertė Tomas Marcinkevičius