Leidyba

 

DEMOS išleistų knygų ieškokite knygynuose. Nerandate? Parašykite mums ir įsigykite knygas su nuolaida: leidyba@demos.lt

Rosa Luxemburg. Socialdemokratijos krizė.

2020 m. 176 psl. ISBN 9786099523576. Iš vokiečių kalbos vertė Ieva Grumbinaitė ir Indrė Dalia Klimkaitė.

Rosa Luxemburg (1871–1919 m.) – lenkų kilmės politinė ekonomistė, filosofė ir viena ryškiausių darbininkų judėjimo lyderių. Pamfletas Socialdemokratijos krizė, pasirodęs 1916 m., priskiriamas reikšmingiausiems Luxemburg politiniams raštams. Jame atskleidžiamos Pirmojo pasaulinio karo priežastys, karo pobūdis bei griežtai kritikuojami socialdemokratai už posūkį į reformizmą ir nacionalizmą. Kartu tai – raginimas formuoti tikru tarptautiniu solidarumu grįstą kairiąją politiką.

Socialdemokratijos krizė bus įdomus ir reikšmingas šaltinis visiems, kas studijuoja ir domisi istorija, politika ir tarptautiniais santykiais.

Paul Mason. Postkapitalizmas: gidas į mūsų ateitį.

2019 m. 336 psl. ISBN 9786099523569. Iš anglų kalbos vertė Egidijus Mardosas.

Ar kapitalizmas pajėgus gyvuoti amžinai, vis prisitaikydamas prie naujų technologijų, naujų elgesio normų, naujų politinių struktūrų? Ar egzistuoja kapitalizmo plėtros ribos? Paulas Masonas teigia, kad sparti informacinių technologijų raida kuria naujas darbo, vertės ir nuosavybės formas, kurios nebegali išsitekti kapitalistinėje ekonomikoje.

Pagaliau turime progą – jei tik įveiksime skubius ekologinius, politinius ir kitus iššūkius – sukurti ekonominę santvarką, kurią grindžia ne stygius ir hierarchijos, bet laisvė ir bendradarbiavimas. Sveiki atvykę į postkapitalizmą.

Paul Mason (g. 1960) – garsus britų žurnalistas, rašytojas ir kino kūrėjas, BBC ekonomikos temų redaktorius. Jo knyga Postkapitalizmas: gidas į mūsų ateitį tapo tarptautiniu bestseleriu ir yra išversta į daugiau nei 20 kalbų.

Skaidra Trilupaitytė. Kūrybiškumo galia? Neoliberalistinės kultūros politikos kritika.

2015 m. 260 psl. ISBN 9786099523552.

Monografijoje kapitalizmo teorijų, laisvos rinkos ideologijos bei realiai egzistuojančio neoliberalizmo kontekste apmąstoma kultūros politika. Kvestionuojant Lietuvos viešųjų intelektualų, politikų, menininkų, rinkos ekspertų, verslininkų ir kt. pasisakymus, čia parodoma, kokiais būdais populiari laisvos rinkos idėja realiai egzistuojančio neoliberalizmo praktikoje paradoksaliai virsta „valstybės plėtimu“.

Šį neoliberalizmo paradoksą diskurso erdvėje, be kitų dalykų, pateisina ir viena iš įprastų šiandienos kultūrinių nuostatų – viešojoje politikoje įsigalėjusi kūrybiškumo retorika, kuri studijoje aptariama kritiškai vertinant kūrybines industrijas, taip pat „plačiosios“ kultūros ir kūrybos sampratos implikacijas kultūros politikai.

Andrius Bielskis. Nešventas sakramentas: ideologija, tikėjimas ir išsilaisvinimo politika.

2014 m. 232 psl. ISBN 9786099523538.

Kokia yra tikėjimo prigimtis? Kaip filosofiškai konceptualizuoti subjekto sampratą? Koks politikos ir religijos santykis? Ar galima (ir jei taip, tuomet kaip) atskirti ideologiją nuo religijos? Kas yra išsilaisvinimo politika ir kuo jai reikšmingas tikėjimas? Ar seksualumo represavimas bei ekonominės eksploatacijos legitimacija yra vienintelis krikščioniškos ideologijos raiškos būdas?

Diskutuodamas su Karlo Marxo, Louis Althusserio, Alaino Badiou, Alasdairo MacIntyre‘o, Søreno Kierkegaardo, Immanuelio Levino samprotavimais apie ideologiją, tikėjimą ir politiką, Andrius Bielskis bando atsakyti į šiuos klausimus netylančių diskusijų apie bažnyčios įtakos Lietuvos politiniam gyvenimui kontekste.

Naujosios kairės auditorijoje / Debating with the Lithuanian New Left. Sudarė Aušra Pažėraitė ir Andrius Bielskis. Straipsnių rinkinys.

2014 m. 96 psl. ISBN 9786099523545. Iš anglų kalbos vertė Egidijus Mardosas ir Andrius Bielskis.

Naujosios kairės auditorijose sudalyvavo daugybė pasaulinio garso kairiosios minties atstovų. Šioje knygoje surinktos Terry Eagleton, Joel Bakan, Alex Demirović, Ulrich Brand paskaitos lietuvių ir anglų kalbomis, skaitytos Lietuvoje.

Jacqueline Légaut. Psichoanalizė lyg niekur nieko.

2013 m. 112 psl. ISBN 9786099523521. Iš prancūzų kalbos vertė Aušra Budrytė.

Kuo šiandien yra svarbi psichoanalizė? Kuo psichoanalizė skiriasi nuo kitų terapinių praktikų? Kaip galime pagrįsti savo pasirinkimą ir toliau ją praktikuoti? Siekdama išryškinti, kaip psichoanalizė radikaliai atnaujina „žodžio įstatymų“ prasmę, autorė aiškiai ir įtikinamai atsako į aštrius, įžvalgius Kamilės – jaunos moters, trokštančios suprasti, kas yra psichoanalizė ir kokia jos reikšmė šiandien – klausimus. Jų pokalbis rodo, kad prichoanalizė toli gražu nėra skirta vien mažai specialistų grupelei.

Psichoanalizė lyg niekur nieko yra svarbi kiekvienam žmogui, kuriam rūpi klausimas, kaip gyventi kartu šiandieninėje visuomenėje. Jacqueline Légaut dirba psichiatre ir psichoanalitike Grenoblyje. Ji yra Tarptautinės Lacano asociacijos, Psichiatrijos kolegijos ir Privačios praktikos psichiatrų nacionalinės profesinės sąjungos narė.

Alasdair MacIntyre. Marksizmas ir krikščionybė.

2012 m. 142 psl. ISBN 9786099523514. Iš anglų kalbos vertė Andrius Bielskis.

Pasak A.MacIntyre’o, Sovietų Sąjungos žlugimas tiek Lietuvoje, tiek kitose Rytų Europos šalyse, deja, nepadarė galo sovietinio marksizmo įtakai dviem svarbiais atžvilgiais. Vis dar daug žmonių tiki, kad sovietinio marksizmo diskretitavimas diskredituoja patį marksizmą apskritai ir kad marksizmo ryšys su krikščionybe gali būti tik antagonistinis. Pagrindinė šios knygos tezė yra teiginys, kad abi šios nuostatos yra klaidingos.

Tai vieno reiškmingiausių moralės filosofų dar 1968 m. išleista knyga su specialiai lietuviškam vertimui parašytu autoriaus įvadu.

Slavoj Žižek. Smurtas.

2010 m. 232 psl. ISBN 9786099523507. Iš anglų kalbos vertė Andrius Bielskis, Nida Vasiliauskaitė, Aušra Pažėraitė.

Kas įvyko 2009 sausio 16 dieną, kai minios žmonių susirinko prie Seimo protestuoti prieš dešiniųjų vyriausybės politiką? Kaip paaiškinti šį pirmo smurto proveržį Lietuvoje? Kaip paaiškinti cinišką valstybės reakciją – ašarines dujas, gumines kulkas ir dešimtis sužeistų Lietuvos piliečių? Kas yra smurtas, kokios yra jo formos ir kaip jis reiškiasi nūdienos pasaulyje?

Garsaus slovėnų filosofo ir socialinio kritiko Slavojaus Žižeko knygoje pateikiami teoriniaiatsakymai į šiuos klausimus.

Demokratija be darbo judėjimo. Sudarė Andrius Bielskis. Straipsnių rinkinys.

2009 m. 184 psl. ISBN 9789955640868.

Ar įmanoma demokratija be stiprių profsąjungų? Kaip galima apginti paprastų dirbančių žmonių teises? Ar iš tikrųjų beveik dvidešimt metų vykdytos neoliberalios reformos Lietuvos visuomenei atnešė laisvę, demokratiją ir gerovę?

Ką reiškia rinkos fundamentalistų teiginiai, kad gerovės valstybė stabdo ekonominę plėtrą ir yra nesuderinama su ekonominiu efektyvumu? Demokratija be darbo judėjimo? – pirmoji originali kairiosios minties knyga posąjūdinėje Lietuvoje – padės ne tik atsakyti į šiuos klausimus, bet ir suprasti, kokią reikšmę demokratijai turi profesinės sąjungos.

Šioje knygoje Lietuvos kairieji intelektualai kartu su Estijos ir Norvegijos akademikais bei profsąjungų aktyvistais suprantamai pasakoja apie Europos darbo žmonių kovą už žmogaus teises, veiksmingesnį demokratinį atstovavimą, taip pat apie profsąjungų veiklą Lietuvoje bei kituose Europos kraštuose ir apie darbo judėjimo strategiją bei taktiką.

Knygos autoriai yra įsitikinę, kad demokratija, paprastų darbo žmonių teisių apsauga bei darni krašto ekonominė plėtra yra neįmanoma be konsoliduoto ir stipraus darbo judėjimo. Laisvos rinkos šauklių nenuilstamas noras liberalizuoti darbo rinką bei supaprastinti darbo teisę ne tik prisideda prie žmonių skurdinimo, bet ir silpnina demokratiją. Atėjo laikas mesti iššūkį neoliberalizmo ideologijai!